Onderhoud en service

Contacteer ons voor het uitvoeren van het onderhoud op uw verwarmingsinstallatie, herstellingen van uw sanitaire installatie of centrale verwarming!

  • 03/664.26.50
  • info@jeroenvrints.be


U denkt dat een kleinere firma niet over de laatste nieuwe technieken en certificaten beschikt? Wij bewijzen u graag het tegendeel en investeren veel in opleiding onder mom: “stilstaan is achteruitgaan”!
Onderhoud:
Sinds 2014 maken wij gebruik van Instacert van Testo. Dit wil zeggen dat alle onderhouden en metingen digitaal worden bewaard. We kunnen steeds nakijken wanneer het onderhoud op uw verwarmingsinstallatie werden uitgevoerd en wat het resultaat daarvan was.
Certificaten behaald door onze personeelsleden en/of Jeroen Vrints BVBA:
  • Centrale verwarming op gas: certificaat G1, G2 en G3
  • Kwaliteitslabel Cerga – gehabiliteerd professioneel gasinstallateur
  • Centrale verwarming met vloeibare brandstoffen: Cedicol-attest
  • Certificaat Koeltechnicus
  • Gekeurd voor PE-Druksystemen Electro-, zadel- en stuiklassen
  • Certificaat hoogwerker
  • Certificaat warmtepompen en ondiepe geothermie: Op aansturen van Europa organiseren de 3 gewesten in België een systeem van certificatie voor installateurs van hernieuwbare energie. Bedoeling is om een officieel “certificaat van bekwaamheid” af te leveren aan installateurs die over de juiste kennis en vaardigheden beschikken om dergelijke installaties op een kwaliteitsvolle manier te plaatsen.