Hernieuwbare energie

Voor stedenbouwkundige vergunningsaanvragen of meldingen vanaf 1 januari 2014 moet elke nieuwbouw (of ermee gelijkgesteld) woning, kantoor en school in Vlaanderen een minimum hoeveelheid energie halen uit hernieuwbare bronnen.

Er zijn zes mogelijke maatregelen opgesomd waarmee men kan voldoen aan deze nieuwe eis:
  • het installeren van een thermisch zonne-energiesysteem;
  • het installeren van een fotovoltaïsch zonne-energiesysteem;
  • het gebouw verwarmen via een warmtepomp;
  • het gebouw verwarmen met biomassa;
  • het gebouw aansluiten op een stadsverwarmingsnet;
  • participeren in een project voor hernieuwbare energie.
Op aansturen van Europa organiseren de 3 gewesten in België een systeem van certificatie voor installateurs van hernieuwbare energie. Bedoeling is om een officieel “certificaat van bekwaamheid” af te leveren aan installateurs die over de juiste kennis en vaardigheden beschikken om dergelijke installaties op een kwaliteitsvolle manier te plaatsen.

Wij behaalden intussen de certificaten warmtepompen en ondiepe geothermie zodat wij u zowel de bekwaamheid, ervaring als juiste adviezen kunnen aanbieden.